Euroexam Nyelvvizsga

Miért az Euroexam?

Sok mindenért, de leginkább például azért, mert a vizsgák a valódi életben használt nyelvi és kommunikációs készségeket mérik. Pont. Tehát a felkészülés során az ezek fejlesztésére fordított idő és energia amúgy is hasznosul a nyelvhasználó számára azokban az élethelyzetekben, amikor angol vagy német nyelven kell kommunikálnia. És nem mellékesen a vizsgán is eredményesebb lesz. Azért van még pár érvünk...

Kommunikáció-központú vizsga

A való életben történő nyelvhasználatra gyakorlás, és egy 100%-ban kommunikációs készségeket mérő vizsgára készülés kölcsönösen pozitívan hat egymásra. A cél: a vizsgázó érezze, a nyelvvizsgán elért siker jelzi, hogy képes szóban és írásban alkalmazni az idegen nyelvet, mivel sikerül tartalmilag és stílusában is hatékonyan megformálnia mondanivalóját, megérteni partnerét vagy egy szöveg lényegét. 

Az életszerű feladatok alkalmazása jelzi, hogy az Euroexam számára a nyelv nem az önmagáért való beszéd eszköze, hanem az életben felmerülő problémák, helyzetek megoldásában segít. Más szóval nem elégséges helyesen elmondani valamit – ennél fontosabb, hogy egy adott helyzetben mit, miért és hogyan mondunk, fejezünk ki. Ezt a megközelítést jelzik az egyes vizsgarészek értékelési kritériumai.

Életszerű, hasznos feladatok

A már említett, a való életből ellesett feladattípusok sokkal inkább a kommunikációs képességet mérik, semmint az elvont nyelvi formák ismeretét. A vizsgafeladatok így a korszerű órai fejlesztő munkához is kitűnő anyagot szolgáltatnak.

Néhány példa a feladatok közül:

  • Tölts ki egy nyomtatványt!
  • Találj meg egy sor információt egy szövegben!
  • Írj egy panaszlevelet egy online boltnak a hibás áruiról!
  • Vitass meg egy problémát a társaddal, és hozzatok egyetértésben döntést a megoldásra!

Szintrendszer

Az Euroexam vizsgákat - az Közös Európai Referenciakeret (KER) hat szintjéből - a hazai akkreditációs feltételeknek megfelelően három szinten - B1 (alap), B2 (közép) és C1 (felső) - lehet letenni.

Nemzetközi elismertség

Az Euroexam sikerét jelzi, hogy kétszer is elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat (2002-ben és 2011-ben), és a növekvő nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően, a félszáznál is több hazai vizsgahely mellett, már a világ 35 országában van jelen.

EALTA

Az Euro Nyelvvizsga Központ az EALTA - a Nyelvtudásmérők Európai Szervezetének - tagja, és 2004 óta a legismertebb nemzetközi vizsgaközpontokkal együtt vesz részt az Európa Tanács KER-egyenértékesítési programjában. A nyelvvizsgarendszerek követelmény- és szintrendszerét vizsgáló programról további részletek itt.

 

ICC

Az ICC nemzetközi nyelvoktatási szervezet támogatja a nyelvtanítással és nyelvi teszteléssel foglalkozó intézmények munkáját, elősegítve a szakmai ismeretek szabad áramlását és a jó gyakorlatok minél szélesebb körű elterjedését. A minőségfejlesztést célzó tevékenysége keretében tanárképzési programokat létesít és az oktatási intézmények munkájának értékelését segítő keretrendszereket dolgoz ki.

 

EAQUALS

Az Eaquals tevékenységének elsődleges célja, hogy a minőségi nyelvoktatást támogassa elsősorban Európában, de a világ más országaiban is, és - többek között - az Európa Tanáccsal együttműködve a Közös Európai Referenciakeret gyakorlati alkalmazásában nyújtson segítséget. A szervezet munkájában az Euroexam társult tagként vesz részt.

 

ALTE

Nyelvi Tesztelők Európai Szervezetét a Cambridge-i és a Salamanca-i Egyetem alapította 1989-ben. Fő célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy közösen elfogadott standardok jöhessenek létre a nyelvi tesztelés és a nyelvtudás igazolásának területén, ezáltal is elősegítve az egyes nyelvvizsgák kiszámíthatóságát, korrektségét és nemzetközi elismertségét a mai Európa többnyelvű társadalmaiban.

Vizsgadíjak

Az angol és a német vizsgák díja azonos. Az angol Euroexam nyelvvizsga és az EuroPro üzleti-szaknyelvi vizsga egynyelvű és kétnyelvű változatban is letehető, a két változat díja megegyezik.

Szint Komplex vizsga
(írás- és szóbeli együtt)
Külön írásbeli
vizsga díja
Külön szóbeli
vizsga díja

B1-Alapfok

 
26 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft

B2-Középfok

 
32 500 Ft 22 000 Ft 21 000 Ft
C1-Felsőfok 34 000 Ft 24 000 Ft 23 000 Ft

 


Vizsgaidőpontok

Angol Euroexam és EuroPro üzleti-szaknyelvi nyelvvizsgaidőpontok 2018-ban

 

Vizsga Vizsga időpontja Jelentkezési és befizetési határidő Eredményhírdetés
Euroexam B1 Alapfok 2018. május 5. 2018. április 13. 2018.június 4.
  2018. december 8. 2018. nov. 16. 2019. január 10.
Euroexam B2 Középfok 2018. február 3. 2018. január 12. 2018. március 2.
  2018. március 3. 2018. február 9. 2018. április 3.
  2018. április 14. 2018. március 23. 2018. május 14.
  2018. május 12. 2018. április 20. 2018. június 11.
  2018. július 20. 2018. június 29. 2018. aug. 17.
  2018. szept. 15. 2018. aug. 24. 2018. október 12.
  2018. október 27. 2018. október 5. 2018. nov. 26.
  2018. december 8. 2018. nov. 16. 2019. január 10.
Euroexam C1 Felsőfok 2018. február 3. 2018. január 12. 2018. március 2.
  2018. március 3. 2018. február 9. 2018. április 3.
  2018. május 5. 2018. április 13. 2018. június 4.
  2018. július 20. 2018. június 29. 2018. aug. 17.
  2018. szept. 15. 2018. aug. 24. 2018. október 12.
  2018. október 27. 2018. október 5. 2018. nov. 26.
  2018. december 8. 2018. nov. 16. 2019. január 10.
EuroPro B1 Alapfok  2018. március 3. 2018. február 9. 2018. április 3.
EuroPro B2 Középfok 2018. március 3. 2018. február 9. 2018. április 3.
  2018. május 5. 2018. április 13. 2018. június 4.
  2018. december 8. 2018. nov. 16. 2019. január 10.
EuroPro C1 Felsőfok 2018. szept. 15. 2018. aug. 24. 2018. október 12.

 

Német Euroexam nyelvvizsgaidőpontok 2018-ban

Vizsga Vizsga időpontja Jelentkezési és befizetési határidő Eredményhirdetés
Euroexam B1 Alapfok 2018. július 28. 2018. július 6. 2018. augusztus 27.
Euroexam B2 Középfok 2018. március 24. 2018. március 2. 2018. április 21.
  2018. május 5. 2018. április 13. 2018. június 4.
  2018. július 28. 2018. július 6. 2018. augusztus 27.
  2018. november 24. 2018. november 5. 2018. december 19.
Euroexam C1 Felsőfok 2018. március 24. 2018. március 2. 2018. április 21.
  2018. május 5.  2018. április 13. 2018. június 4.
  2018. november 24. 2018. november 5. 2018. december 19.

 

Euro Nyelvvizsga Központ 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő - szerda - péntek: 14:00 - 18:00

kedd - csütörtök: 9:00 - 13:00

Kérjük, hogy személyesen csak ezekben az időpontokban keressetek bennünket a Vizsgaközpontban.

Cím: 1012 Budapest, Tábor u. 5.

Telefon: (1) 797-1366

E-mail: info@euroexam.org

Web: www.euroexam.org